18 lat doświadczenia w działalności doradczej
Skontaktuj się z nami

 

 

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa zainteresowanie nowymi regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych uruchomiliśmy usługę kompleksowego wdrożenia procedur i procesów do zapewnienia zgodności z nowymi przepisami.

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Business Relations Institute Sp. z o.o. realizowała projekt pn.

„Stworzenie e-usługi zautomatyzowanej platformy narzędzi informatycznych dla spółek publicznych do zarządzania relacjami inwestorskimi”

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

Realizacja niniejszego projektu umożliwiła uruchomienie e-usługi zautomatyzowanej platformy narzędzi informatycznych służących do zarządzania e-relacjami inwestorskimi, dla spółek publicznych dostępnych pod nazwą briT. Celem funkcjonowania platformy było świadczenie innowacyjnej e-usługi umożliwiającej realizację procesu relacji inwestorskich spółkom publicznym notowanym na giełdach w Warszawie i Pradze. Projekt był realizowany w okresie 01.11.2012-31.01.2014.

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:
http://europa.eu/index_pl.htm http://www.poig.gov.pl/ http://www.mrr.gov.pl/ http://www.mswia.gov.pl/ http://www.parp.gov.pl/index/main/

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA