Przedsiębiorco,

Sprawdź, czy Twoi doradcy w sposób bezpieczny dla Ciebie przygotowali Cię do RODO.
Poniższy katalog stanowi najbardziej podstawowy wykaz obowiązków, jakie zostały na Ciebie nałożone po 25 maja 2018 r.

Jeżeli:

 • wypełniłeś obowiązek informacyjny wobec swoich:
  • Pracowników,
  • Współpracowników,
  • Klientów,
  • Dostawców,
  • Potencjalnych Kontrahentów;
 • dokonałeś pisemnej analizy ryzyka dla przetwarzania danych osobowych;
 • zabezpieczyłeś się na okoliczność przetwarzania danych w bazach danych zebranych w celach marketingowych;
 • zawarłeś niezbędne umowy ze swoimi Kontrahentami;
 • upewniłeś się, że w wystarczającym stopniu zabezpieczyłeś się przed utratą danych przechowywanych w wersji cyfrowej lub papierowej;
 • masz dowody do przedstawienia organom nadzorczym na wykonanie swoich obowiązków wynikających z RODO.

Prawdopodobnie zostałeś odpowiednio zabezpieczony. Natomiast jeśli choć na jedno powyższe pytanie odpowiedziałeś przecząco, oznacza to, że możesz nie przejść pozytywnie kontroli organu nadzorczego.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej konsultacji lub kompleksowego wsparcia we wdrożeniu regulacji RODO w swojej Firmie, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 

 

Business Relations Institute Sp. z o.o.
Ul. Wojskowa 4
60-792 Poznań
tel. +48 (61) 866 67 88
tel. kom. + 48 724 606 065
kinga.karczewska@brinstitute.pl